www.temix.com.pl 1
1
1

.:: Referencje ::.


I. Zrealizowane projekty instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w Zakładach Górniczych:

 1. Instalacja systemu rejestracji zakłóceń w głównej stacji zasilającej 110/6kV w KWK "Pniówek”
 2. Przystosowanie pól rozdzielczych 6 kV do sterowania napięciem bezpiecznym,     pozytywna opinia Zakładu Atestacji  EMAG i akceptacja rozwiązania przez WUG
 3. Instalacja systemu  rejestracji zakłóceń w głównej stacji zasilającej 110/6kV w KWK "Krupiński"
 4. Układ zasilania 6 kV i 500V pompowni głębinowej Gliwice dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń CZOK w Czeladzi,
 5. Modernizacja przewoźnych stacji transformatorowych 6/0,5 kV, Pozytywna opinia Zakładu Atestacji EMAG, akceptacja  rozwiązania przez WUG,
 6. Układ zasilania pompowni głębinowej "Grodziec" dla CZOK w Czeladzi
 7. Zasilanie i sterowanie urządzeń przyszybowych szybu I dla KWK "Szczygłowice"
 8. Stacje transformatorowo-rozdzielcze min. dla budynków:
  • hotel "Stary" Kraków
  • hotel "Monopol" Wrocław
  • bud. handlowo – usługowy w Katowicach

II. Wykonanie i montaż  systemu rejestracji zakłóceń w głównej stacji zasilającej 110/6kV w KWK "Pniówek”

III. Wykonanie i montaż systemu  rejestracji zakłóceń w głównej stacji zasilającej 110/6kV w KWK "Krupiński"

IV. Wykonane systemy ciągłego monitoringu  obciążeń lin nośnych wyciągów górniczych na następujących obiektach:

 1. Wyciąg klatkowy w szybie  SG-1  KGHM O/ZG Polkowice - Sieroszowice
 2. Wyciąg skipowy w szybie S1.3. LW Bogdanka
 3. Zawieszenie linowe pomostu roboczego w szybie KGHM R XI O/ZG „Rudna” głębionym przez PeBeKa Lubin

 V. Z estawy urządzeń do okresowych pomiarów sił w linach górniczych wyciągów szybowych  wykonano dla:

 1. JSW KWK „Jas-Mos” - 2 wyciągi skipowe szybu              
 2. KW KWK „Szczygłowice” - 2 wyciągi skipowe szybu III          
 3. JSW KWK „Pniówek” - 2 wyciągi skipowe szybu              
 4. KHW KWK „Wujek” - 1 wyciąg skipowy szybu              
 5. KHW KWK „Wesoła” - 1 wyciąg skipowy szybu              
 6. KGHM O/ZG „Rudna” :
  • 2 wyciągi skipowe w szybie                 RII                          
  • 1 wyciąg  skipowy w szybie                 M1                       
  • zestaw uniwersalny

 

 

 

 

Copyright 2007 - Zymic - All Rights Reserved