www.temix.com.pl 1
1
1

.:: Publikacje ::.


Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie

Konferencja organizowana  przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa w Lędzinach (czerwiec 2005r).

Referat: Pomiary obciążeń lin górniczych wyciągów  szybowych

Autor: inż. Tadeusz Wróbel -Temix Sp. z o.o.

Kliknij w jedną z poniższych flag, aby pobrać treść referatu w odpowiedniej wersji językowej...

 

 

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna
Logistics And Transport – Loado 2005 – organized by Technical Univeristy of  KOŠICE - High Tatras  june 2005r

Prezentacja pt. „ New inserts for force measurment in ropes of mining shaft hoist”

 

Autorzy:

mgr inż. Jan Małecki - KOMAG

dr inż. Andrzej Meder - KOMAG

inż. Tadeusz Wróbel – Temix Sp. z o.o.

Kliknij w poniższą flagę aby pobrać treść referatu w odpowiedniej wersji językowej...

 

 


 

34 Międzynarodowa Konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN

Telekomunikacja i Systemy  Bezpieczeństwa w Górnictwie ATI 2006

Organizowana przez Katedrę Elektryfikacji  i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Szczyrk  czerwiec 2006

Prezentacja i referat pt.  „Mikroprocesorowe systemy pomiarowe i komputerowe  systemy monitoringu  w diagnostyce wyciągów górniczych”.

 

Autor:

inż. Tadeusz Wróbel – Temix Sp. z o.o.

Kliknij w poniższą flagę aby pobrać treść referatu w odpowiedniej wersji językowej...

 

 


Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie

Konferencja organizowana  przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa w Lędzinach (listopad 2006r).

Referat: System monitoringu jakosci prowadzenia naczynia wydobywczego w szybie SG-1 w KGHM O/ZG "Polkowice-Sieroszowice".

Autor: inż. Tadeusz Wróbel -Temix Sp. z o.o.

Autor: mgr inż. Andrzej Wócik -KGHM O/ZG Polkowice – Sieroszowice

Kliknij w jedną z poniższych flag, aby pobrać treść referatu w odpowiedniej wersji językowej...

 

 


1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Transport Szybowy 2007

Organizowana przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG  w Gliwicach (wrzesień 2007r.) 

 

2. III Międzynarodowa konferencja - Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie 

Organizowana  przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa w Lędzinach (listopad 2007r.)

 

Prezentacja referat i pt. „ Doświadczenia eksploatacyjne z wykonywania pomiarów obciążeń lin nośnych górniczych wyciągów szybowych wielolinowych oraz stosowania praktycznej metody ich wyrównywania”

Autorzy:

inż. Tadeusz Wróbel- Temix Sp. z o.o.

mgr inż.  Sławomir Jurasz -KGHM O/ZG Polkowice – Sieroszowice

mgr inż. Jerzy Świetlicki –LW Bogdanka
mgr inż. Andrzej Bielecki - KHW KWK Wujek

mgr inż. Daniel Honisz - KWK Szczygłowice

 

 

Kliknij w poniższą flagę aby pobrać treść referatu w odpowiedniej wersji językowej...

 

 


Publikacje naukowo-techniczne

 

Kwartalnik naukowo – techniczny wydawany przez KOMAG

Maszyny Górnicze  nr 3/2005r.

 

Artykuł pt. „Nowe wkładki do pomiaru siły w linach górniczych wyciągów szybowych”

Autorzy:

dr inż. Andrzej Meder

mgr inż. Jan Małecki – KOMAG ;

inż. Tadeusz Wróbel – Temix Sp. z o.o.

 

Po angielsku referat

Kliknij w poniższą flagę aby pobrać treść referatu w odpowiedniej wersji językowej...

 

 

 

Copyright 2007 - Zymic - All Rights Reserved