www.temix.com.pl 1
1
1

.:: Produkty ::.


Zestaw urządzeń do okresowych pomiarów sił w linach nośnych górniczych wyciągów szybowych

Wyposażenie zapewniające możliwość wykonywania okresowych pomiarów sił w linach nośnych naczynia wydobywczego oraz przyśpieszeń naczynia (tzw. spokój jazdy),  zestaw zawiera:

 • Wkładki pomiarowe siły typ WPS-Ec 

Z cechą dopuszczenia WUG nr  GM 14/05  do stosowania w zawieszeniach linowych górniczych wyciągów szybowych. Wkładka pomiarowa jako inteligentny moduł pomiarowy z systemem mikroprocesorowym, specjalizowanym przetwornikiem z kompensacją wpływu temperatury, interfejsem transmisji cyfrowej, odporny na wpływy silnych pól elektromagnetycznych. Do zabudowy po 2szt w zawieszeniach każdej liny nośnej naczynia wydobywczego. 

 • Przenośny zestawpomiarowo – rejestrującytyp ZPR-1

Przenośny zestaw zabudowany w hermetycznej obudowie odpornej na udary mechaniczne przeznaczony do zabudowy na naczyniu tylko na czas wykonywania pomiaru i rejestracji sił.

 • Skrzynka rozdzielcza wraz z kablami połączeniowymi typ SR-01

Za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej  są połączone wkładki pomiarowe siły WPS-Ec z przenośnym zespołem pomiarowo – rejestrującym  lub lokalnym sterownikiem zabudowanym  pod głowicą naczynia. 

 • Zestaw do pomiarów akcelerometrycznych typ ACC/LCO - 2

Zawiera zespolony przetwornik  przyśpieszeń i licznik dźwigarów ( znacznik położenia naczynia w szybie) przeznaczony do pomiaru przyśpieszeń podczas jazdy naczynia tzw. „spokój jazdy”  w dwóch osiach współrzędnych prostopadłych do kierunku jazdy naczynia

 • Program  WizLin  do graficznej wizualizacji i analizy sił w linach                       

Specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe ( na bazie LabVIEW) zorientowane pod kątem aplikacji kontrolno - pomiarowych oraz analizy. Jest to narządzie umożliwiające analizę rozkładu sił w poszczególnych linach nośnych.

Kliknij w jedną z poniższych flag, aby pobrać treść oferty w odpowiedniej wersji językowej...

 


System monitoringu obciążeń lin nośnych górniczych wyciągów szybowych

Zawiera wyposażenie w elementy systemu monitoringu obciążeń  lin nośnych naczyń wyciągowych z radiową transmisją  danych.  Pomiary i diagnostyka systemu możliwa bez przerywania wydobycia. Zestaw zawiera:

 • Sterownik lokalny systemu typ ZPR-2R

Przeznaczony do zabudowy na naczyniu wydobywczym.  Steruje funkcjami pomiarowymi  rejestruje dane pomiarowe, następnie  przesyła  do sterownika centralnego na nadszybiu oraz nadzoruje pracę układu  zasilania

 • Sterownik stacjonarny systemu typ SCR-2R

Zabudowany w wskazanym miejscu na nadszybiu, współpracuje ze sterownikiem na naczyniu wydobywczym oraz serwerem danych w pomieszczeniu maszyny wyciągowe i zawiera:    

 • Urządzenia cyklicznego dostarczania energii

Do zasilacza akumulatorowego na naczyniu. Dostarczanie energii  następuje w sposób bezstykowy w chwili ustawienia naczynia  w górnej stacji rozładunku i zawiera: Nadajnik energii (do zabudowy na nadszybiu ) oraz  odbiornik energii ( do zabudowy na naczyniu)

 • Zestawy antenowe typ ZA-1

Do zabudowy na głowicy naczynia wydobywczego oraz na nadszybiu

 • Program  RadioLin

Program sterowania systemem monitoringu z licencją na nieograniczoną liczbę stanowisk zawiera : oprogramowanie sieciowe udostępnienia danych do zakładowej sieci LAN, aplikacje bieżącej wizualizacji sił w linach,  sterowania i kontroli parametrów,

 

Kliknij w jedną z poniższych flag, aby pobrać treść oferty w odpowiedniej wersji językowej...

 

 


System ciągłego monitoringu obciążeń lin prowadniczo – nośnych pomostu roboczego w szybie głębionym

Stosowanie systemu stwarza techniczne warunki do możliwości zmniejszenia  współczynnika bezpieczeństwa dla eksploatowanych lin a  w znacznym stopniu usprawnia operacje przestawianie wiszącego  pomostu roboczego w szybie głębionym. Zestaw zawiera

 • Wkładki pomiarowe siły typ WPS-Ec 

Do zabudowy po 2szt w zawieszeniach każdej liny prowadniczo- nośnej pomostu roboczego. 

 • Sterownik lokalny systemu typ ZPR-2                 

Przeznaczony do zabudowy na stanowisku sygnalisty pomostu roboczego. Steruje wkładkami pomiarowymi WPS-Ec oraz  zapewnia wizualizację  poziomu i wartości sił w  poszczególnych linach w postaci graficznej i liczbowej z dokładnością do 1[kN] Sygnalizuje optycznie
i  akustycznie poziom przekroczenia przyjętych progów np. ±5%;  ± 10%. Przesyła na bieżąco wyniki pomiarów sił do sterownika centralnego na powierzchnię.

 • Sterownik centralny systemu typ SCR-2

Przeznaczony do zabudowy na stanowisku operatora wciągarek bębnowych. Współpracuje ze sterownikiem lokalnym na pomoście roboczym i   zapewnia wizualizację  poziomu i wartości sił w  poszczególnych linach w postaci graficznej i liczbowej z dokładnością do 1[kN] Sygnalizuje optycznie i  akustycznie poziom przekroczenia przyjętych progów np. ±5%;  ± 10%

 • Oprogramowanie systemu WizLin-P

Oprogramowanie systemowe (na bazie LabVIEW)    zorientowane pod kątem aplikacji kontrolno - pomiarowych. Jest to narządzie oprócz podstawowych funkcji pomiarowych zapewnia możliwość lokalnej  diagnostyki  systemu jak również poprzez sieć komórkową lub internet

 

Kliknij w jedną z poniższych flag, aby pobrać treść oferty w odpowiedniej wersji językowej...

 


System rejestracji zakłóceń w stacjach elektroenergetycznych

 

Kliknij w jedną z poniższych flag, aby pobrać treść oferty w odpowiedniej wersji językowej...

 


Separator obwodów napięciowych

 

Dane techniczne:

napięcie zasilania

-

230; 220; 127; 100 V AC  

napięcie sterowania (obwód ELV)

-

24 V AC

zdolność łączeniowa wyjściowego

-

6A;250 V~

przekaźnik bezpieczeństwa

 

 

rezystancja równoległa

 

 

blokowanie załączenia

-

<8kΩ

rezystancja szeregowa wyłączenia

-

300Ω

wytrzymałość napięciowa

-

3000V AC

 

 

 


Copyright 2007 - Zymic - All Rights Reserved