www.temix.com.pl 1
1
1

.:: O firmie ::.


 

Mamy przyjemność zaprezentować naszą firmę która od 1988 roku   funkcjonuje w branży  górniczej.

Temix Sp. z o.o. została założona w 1988 r. Statutowym celem działalności firmy była produkcja urządzeń i przyrządów pomiarowych  wg opatentowanych twórczych rozwiązań  technicznych założycieli firmy.  Nadanie spółce przez Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń statusu jednostki innowacyjno-wdrożeniowej ułatwiło podejmowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie własnych rozwiązań technicznych. Przykładem wdrożonych na początku działalności firmy (lata 1988/89)  rozwiązań  była produkcja dopuszczonych do stosowania w podziemiach kopalń wskaźników rezystancji izolacji.

Głównym kierunkiem działania, którym od prawie 20 lat konsekwentnie  się zajmujemy to zagadnienie z eksploatacji  wyciągów górniczych  a w szczególności  bezpośredni pomiar sił w linach nośnych naczyń wydobywczych oraz ich wyrównywanie w wielolinowych wyciągach górniczych.

W końcu lat 80-tych  współpraca w strukturach  KWK „Janina”   Katedry Transportu Linowego AGH i późniejszych osób kierownictwa i zarządu naszej firmy  zaowocowała opracowaniem i wykonaniem rozwiązań technicznych pt.”Układ do kontroli sił w linach nośnych wielolinowego urządzenia wyciągowego” (patent nr 153748 z 1991r, zgłoszony w 1986r,) „Sposób korygowania sił w linach nośnych wielolinowego urządzenia wyciągowego” (patent nr 155060 z 1992, zgłoszony w 1987r), „Układ do bezprzewodowego ładowania akumulatorów” (patent nr 157643 z 1992r. zgłoszony 1989r), które po zastosowaniu przyniosły w tamtym czasie  wymierne efekty techniczno-ekonomiczne i zainspirowały autorów do rozwoju i  doskonalenia rozwiązania.

Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych i długoletnie doświadczenia eksploatacyjne spowodowały, że od 1998 r. firma jest producentem  profesjonalnych i niezawodnych urządzeń do bezpośredniego pomiaru sił w linach górniczych wyciągów szybowych a  poprzez szkolenia osób dozoru ruchu energomechanicznego  oraz pracowników szybowych brygad remontowych   wdraża  skuteczną metodę wyrównywania obciążeń  lin nośnych górniczych wyciągów szybowych wielolinowych w kopalniach węgla i rud miedzi Polski, Czech i Rosji.

W swojej działalności, nie tylko z dziedziny eksploatacji wyciągów górniczych podejmujemy się realizacji trudnych, nietypowych i nowatorskich rozwiązań w sposób skuteczny, które są przedmiotem prezentacji w kolejnych  zakładkach naszej strony.

 

 

Prezes Firmy Temix Sp. z o.o.

 

inż. Tadeusz Wróbel

Copyright 2007 - Zymic - All Rights Reserved